• (+994 12) 499-79-97
  • sales@aztexnika.az
  • Bakı-Şamaxı yolu 15-ci km

Sandvik dağ-mədən və qaya qazma, metal kəsmə və materialların inkişafı texnologiyasında mühəndislik qrupudur.

  • Hamısı
  • Stasionar Vibroələklər Və Qidalandırıcılar
  • Rotasiya Üslublu Qazma Alətləri
  • Qazma Perforatorları Üçün Alətlər
  • Yer Səthindən Qazma Qurğuları
  • Səyyar Qırıcılar Və Vibroələklər
  • Stasionar Konusvari Qırıcılar

STASİONAR KONUSVARİ QIRICILAR

Ətraflı

STASİONAR VİBROƏLƏKLƏR VƏ QİDALANDIRICI

Ətraflı

SƏYYAR QIRICILAR VƏ VİBROƏLƏKLƏR

Ətraflı

YER SƏTHİNDƏN QAZMA QURĞULARI

Ətraflı

QAZMA PERFORATORLARI ÜÇÜN ALƏTLƏR

Ətraflı

MƏDƏN QUYULARI ÜÇÜN QAZMA ALƏTLƏRİ

Ətraflı

ROTASİYA ÜSLUBLU QAZMA ALƏTLƏRİ

Ətraflı